bezpłatna konsultacja

29 kwietnia 2022

Gdzie postawić serwerownię?

Serwerownie są pomieszczeniami, w których, w specjalnych szafach rackowych znajdują się komputery, zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz przed dostawaniem się do nich kurzu i pyłu. Pokoje serwerowni często stanowią „mózg” działania każdego przedsiębiorstwa, którego praca opiera się w dużej mierze na działaniu systemów informatycznych, dlatego wymagają stworzenia specjalnych warunków. Sprawdź, gdzie postawić serwerownię, jakie urządzenia się w niej znajdują oraz jak należy się w niej zachowywać.

Serwerownie są pomieszczeniami, w których, w specjalnych szafach rackowych znajdują się komputery, zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz przed dostawaniem się do nich kurzu i pyłu. Pokoje serwerowni często stanowią „mózg” działania każdego przedsiębiorstwa, którego praca opiera się w dużej mierze na działaniu systemów informatycznych, dlatego wymagają stworzenia specjalnych warunków. Sprawdź, gdzie postawić serwerownię, jakie urządzenia się w niej znajdują oraz jak należy się w niej zachowywać.

Gdzie można zamontować serwerownię?

Przede wszystkim serwerownia musi znajdować się w pomieszczeniu, wyłożonym podłogami technicznymi, czyli podwyższanymi powierzchniami, w których znajdują się dodatkowe przestrzenie na kable. Podłogi techniczne chronią liczne kable i przewody przed uszkodzeniem. Aby zapobiec gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, warto pomieszczenie serwerowni wyłożyć dodatkowo matami i dywanami.

Kolejne ważne aspekty pomieszczenia, w którym ma znaleźć się serwerownia, to  panujące w nim wilgotność oraz temperatura, mające ogromny wpływ na pracę komputerów. Aby sprzęt działał sprawnie, wilgotność nie może przekraczać poziomu 45%, a temperatura 20°C.

Serwerownię należy również zainstalować w pomieszczeniu ze specjalnym systemem klimatyzacji, składającym się z zimnych oraz ciepłych korytarzy. Precyzyjna klimatyzacja powinna chłodzić temperaturę otoczenia w serwerowni z dokładnością do jednego stopnia Celsjusza, dzięki specyficznemu obiegowi powietrza. Szafy serwerowe oddzielone są przestrzeniami z zimnym oraz ciepłym przepływem powietrza. Gorące odprowadza się do klimatyzatora, gdzie jest chłodzone, a następnie wypompowywane pod podniesioną podłogą. Schłodzone, trafia do szaf serwerowych zimnym korytarzem. Taka klimatyzacja ochroni komputery przed przegrzaniem.

Co powinno znaleźć się w serwerowni?

W serwerowni powinny znaleźć się oferowane przez nas serwery, ale nie tylko. Do podstawowego wyposażenia pomieszczenia należą również szafy rackowe, klimatyzatory, system monitoringu oraz system gaszenia gazem. Zastosowane rozwiązania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa danych, przechowywanych na urządzeniach w serwerowniach. Szczególną ochronę zapewnią firewalle oraz całodobowy monitoring serwerów, kopie zapasowe i redundantne zasilanie, czyli alternatywne źródło prądu, które jest odporne na warunki zewnętrzne. Jego zdaniem jest zapewnienie ciągłości dostawy elektryczności do serwerowni w przypadku awarii zewnętrznego źródła zasilania. Dzięki alternatywnemu źródłowi prądu, zachowana zostaje ciągłość pracy serwerowni i znajdujących się w niej urządzeń, a dane nie zostaną utracone.

Jak należy zachowywać się w serwerowni?

Równie duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania serwerowni, co jej właściwe umiejscowienie i wyposażenie, ma odpowiednie zachowanie się osób w niej przebywających. Przede wszystkim dostęp do pomieszczenia powinny mieć jedynie osoby uprawione, czyli pracownicy. W serwerowni powinno się również utrzymywać, zatrudniając personel wcześniej do tego przeszkolony. Ze względu na nagromadzenie w serwerowni dużej ilości sprzętu elektronicznego, należy zachowywać w niej szczególną ostrożność, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, a także nie używać niesprawnych urządzeń. Ponadto w serwerowni nie wolno trzymać materiałów palnych. Niewłaściwe zachowanie może być przyczyną poważnej awarii, prowadzącej nawet do utracenia danych, zgromadzonych na serwerach.

Nasza firma oferuje swoim klientom szereg usług, związanych z działaniem serwerowni, w tym przygotowania serwera do instalacji, montażu, instalacji systemu operacyjnego, utworzenia i konfiguracji kont użytkowników, a także konfiguracji kopii zapasowych.

Bezpłatna konsultacja - Skontaktuj się z ekspertem

zadzwoń: 604 44 66 33