bezpłatna konsultacja

28 kwietnia 2022

Czym się różni backup od archiwizacji danych?

Backup i archiwizacja danych są to procesy, które zapewniają gromadzenie danych w dwóch lokalizacjach, w celu ich zabezpieczenia przed ewentualną awarią jednej z nich. Te dwa terminy różnią się jednak między sobą pod wieloma względami, chociaż w codziennym życiu są często używane jako synonimy. Dzięki tym procesom zwiększają się możliwości pojemności systemu, gdyż dane mogą być kompresowane i deduplikowane.

Backup i archiwizacja danych są to procesy, które zapewniają gromadzenie danych w dwóch lokalizacjach, w celu ich zabezpieczenia przed ewentualną awarią jednej z nich. Te dwa terminy różnią się jednak między sobą pod wieloma względami, chociaż w codziennym życiu są często używane jako synonimy. Dzięki tym procesom zwiększają się możliwości pojemności systemu, gdyż dane mogą być kompresowane i deduplikowane.

 

Czym jest backup?

Backup to usługa obejmująca cały szereg czynności podejmowanych w celu stworzenia kopii bezpieczeństwa, która zawiera najważniejsze dla klientów pliki. W razie jakiejkolwiek kryzysowej sytuacji, na skutek której kluczowe dane ulegną uszkodzeniu, zniszczeniu albo nośnik, na którym się znajdują ulegnie awarii, można je bez problemu odtworzyć. Backupowane pliki powinny znaleźć się na innych nośnikach niż oryginalne, dobrym rozwiązaniem jest użycie zewnętrznych nośników danych albo chmury. Backup dotyczy najczęściej systemu operacyjnego i najistotniejszych aplikacji. Może też obejmować inne dokumenty. Współczesne narzędzia i rozwiązania informatyczne są tak zaprojektowane, aby wykonywanie kopii zapasowych odbywało się bez udziału człowieka – są to procesy całkowicie zautomatyzowane. Brak czynnika ludzkiego eliminuje ryzyko wystąpienia błędów wynikających z winy człowieka. Proces tworzenia backupu jest niezwykle sprawny i efektywny. Dzięki temu możne być wykonywany podczas pracy na komputerze, nie zakłócając jej przy tym w najmniejszym nawet stopniu. Jest wykonywany w tle, a pracownik może swobodnie korzystać ze wszystkich funkcji swojego komputera.

Czym jest archiwizacja danych?

Archiwizacja danych różni się od backupu przede wszystkim tym, że dotyczy różnych danych, które są rzadko przetwarzane, więc niepotrzebnie zajmują przestrzeń na firmowych dyskach. Są to zazwyczaj: faktury, raporty, sprawozdania, nieaktualne bazy danych. Takie dane nie muszą być trzymane pod ręką, dlatego przenosi się je na bezpieczne, ale tańsze (bo wolniejsze) i trwalsze nośniki. Na nich podlegają odpowiedniemu katalogowaniu.

Bezpłatna konsultacja - Skontaktuj się z ekspertem

zadzwoń: 604 44 66 33