bezpłatna konsultacja

Archiwizacja danych

Archiwizacja danych to pojęcie znacznie szersze, niż się na pozór wydaje. Większość osób dobrze wie, że należy wykonywać kopie zapasowe danych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieją różne ich rodzaje. Poniżej opisujemy tę kwestię oraz przedstawiamy podstawowe typy archiwizacji i backupu danych, wyjaśniając czym się one od siebie różnią.

Typy kopii zapasowych

Standardowa

Polega na wykonaniu kopii każdego wskazanego pliku i wyczyszczeniu archiwa. W ten sposób, przy tworzeniu kolejnej kopii zapiszą się pliki w których zmieniło się archiwum. Tworzenie takich kopii jest najbardziej czasochłonne. Zazwyczaj jest wykonywane przy tworzeniu pierwszej kopii.

Przyrostowa

Jej podstawę stanowi archiwizacja plików, które zostały utworzone lub zmodyfikowane od momentu wykonania ostatniej kopii przyrostowej lub kopii normalnej. Odtwarzanie danych polega na przywróceniu normalnej kopii oraz kopii przyrostowych – w takiej kolejności, w jakiej zostały utworzone. Proces tworzenia kopii przyrostowej zajmuje mniej miejsca oraz mniej czasu niż kopii normalnej. Jednak odtwarzanie jest bardziej czasochłonne.

Różnicowa

Kopiowane są tylko te pliki, które zmieniły się od czasu wykonania ostatniej kopii normalnej lub przyrostowej. Kopia różnicowa nie wpływa w żaden sposób na atrybuty archiwizacji plików. W celu przywrócenia danych, wystarczy jedynie kopia normalna oraz ostatnia kopia różnicowa. Kopia ta zajmuje więcej miejsca niż przyrostowa, jednak nie każdą wersję trzeba przechowywać na dysku. Wystarczy ta najnowsza.

Codzienna

Kopiowaniu podlegają wyłącznie te pliki, które zostały utworzone bądź zmienione w dni wykonania archiwizacji. Przy takiej archiwizacji danych, atrybut archiwizacji nie podlega czyszczeniu.

Backup danych

Szczególny rodzaje kopii zapasowej. Backup danych polega na skopiowaniu wskazanych plików bez czyszczenia atrybutów archiwizacji. Metoda ta jest przydatna dla osób, które wykonują kopie od czasu do czasu i nie potrzebują regularnej archiwizacji lub chcą mieć dodatkowa kopię pomiędzy cyklem archiwizacji.

Bezpłatna konsultacja - Skontaktuj się z ekspertem

zadzwoń: 604 44 66 33